kasa płynie 100zł 100zł butelka Namysłów Pils butelka Namysłów Pils Zarejestruj kod
Informacja „Do wygrania codziennie” oraz „Do wygrania co godzinę” przygotowana na podstawie statystycznego rozłożenia wygranych w czasie trwania loterii.

Codziennie do wygrania 1000 zł, a co godzinę 100 zł

Loteria rozpoczyna się 01.04 i trwa do 30.09.2024 roku. Sprzedaż promocyjna/rejestracja kodów trwa od 01.04 do 31.08.2024 roku. Pamiętaj, że kapsel lub zawleczkę oraz dowód zakupu należy zachować do 12.09.2024 roku. Harmonogram losowań znajdziesz w regulaminie loterii. Informacja „Do wygrania codziennie” oraz „Do wygrania co godzinę” przygotowana na podstawie statystycznego rozłożenia wygranych w czasie trwania loterii.

Jak grać

kup produkt w promocyjnym opakowaniu

zarejestruj kod spod kapsla lub zawleczki

W przypadku wygranej
poinformujemy Cię mailowo

* Zachowaj kapsel lub zawleczkę i dowód zakupu do dnia 12.09.2024 r.

Zarejestruj kod

Wpisz kod spod kapsla lub zawleczki

Pole wymagane.

Podaj pozostałe dane

Wszystkie pola są wymagane. Pamiętaj, aby przed wysłaniem zgłoszenia sprawdzić poprawność wpisanych danych. W przypadku wygranej podanie błędnych danych może skutkować brakiem możliwości wydania nagrody.

Wyrażenie zgody jest obowiązkowe do wysłania formularza.
Wyrażenie zgody jest obowiązkowe do wysłania formularza.
Wyrażenie zgody jest obowiązkowe do wysłania formularza.
Czytaj więcej

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.

1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Żywiec Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, przy ul. Browarnej 88, 34-300 Żywiec, zwana dalej Administratorem.

2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy poprzez adres e-mail dane.osobowe@grupazywiec.pl lub z wykorzystaniem wyżej wskazanego adres korespondencyjnego.

3. Cel i podstawa przetwarzania danych:

3.1. Przedstawienie produktów i usług Administratora za pośrednictwem marketingu bezpośredniego – podstawą przetwarzania jest zgoda osoby (art. 6. ust. 1. lit. a) RODO).

3.2. Statystycznych i analitycznych, w tym profilowania – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości tworzenia statystyk i analiz, by przedstawić treści jak najlepiej dopasowane do potrzeb odbiorcy (art. 6. ust. 1. lit. f) RODO).

3.3. Badanie satysfakcji z jakości usług lub produktów Administratora – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na podnoszeniu jakości oferowanych produktów i usług (art. 6. ust. 1 lit. f) RODO).

4. Kto otrzyma dane: podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora i zgodnie z jego wytycznymi, m.in. dostawcy usług informatycznych lub agencje marketingowe, a także podmioty lub organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych: W zależności od podstawy prawnej dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie.

6. Przysługujące prawa:

6.1. Dostępu do danych

6.2. Sprostowania danych

6.3. Usunięcia danych

6.4. Ograniczenia przetwarzania

6.5. Sprzeciwu względem przetwarzania, którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora

6.6. Wycofania zgody

6.7. Przenoszenia danych

6.8. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jak skorzystać z przysługujących praw?

W przypadku praw wskazanych w pkt. 6.1 – 6.7 należy złożyć wniosek. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2. W przypadku prawa wskazanego w pkt. 6.8 należy skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem otrzymywania treści marketingowych.

8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie – w szczególności na podstawie wydanych przez Komisję decyzji lub standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję. Możesz otrzymać kopię dokumentu regulującego przetwarzanie Twoich danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub informacje o miejscu jego udostępnienia.

Czytaj mniej

Skontaktuj się z nami – napisz na

namyslow@g3.com.pl